Friday, March 7, 2008

Bruno Mathsson
Bilder från Kosta, Småland och Bruno Mathssons radhus från 1954. Still going strong. Bilderna kommer från Corren.

No comments:

Post a Comment